Ban hành các nghị quyết của Đảng sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn

8 Tháng Mười Hai , 2021

“Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, từ đó ban hành các nghị quyết sát thực tế hoạt động của Bệnh viện sẽ tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cũng như toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”. Đây là nội dung được ông Tô Dũng Thái – Ủy viên BTV Đảng ủy – Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhấn mạnh tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo quản lý, Đảng bộ và BCH Đảng bộ Bệnh viện Bưu điện năm 2021.

Báo cáo kiểm điểm tập thể và đề nghị xếp loại Đảng bộ, tập thể năm 2021của Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện do TTƯT.ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh – Ủy viên BCH Đảng bộ VNPT – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản lý,  Giám đốc Bệnh viện trình bày tại hội nghị nêu rõ: Đảng bộ Bệnh viện Bưu điện hiện có 140 đảng viên (trong đó có 11 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại 04 Chi bộ trực thuộc. Năm 2021, vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Đồng thời xây dựng và triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bệnh viện để lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của Bệnh viện.

Xác định công tác chỉ đạo chuyên môn khám chữa bệnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ, trong thời gian vừa qua Đảng uỷ đã có những chỉ đạo, định hướng cụ thể trong công tác phát triển chuyên môn gắn với tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị trực thuộc. Chủ động khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Bệnh viện, trong năm 2021, Bệnh viện Bưu điện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép: vừa cố gắng thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được Tập đoàn giao ở mức cao nhất, vừa quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh viện Bưu điện quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Cùng với việc đảm bảo an toàn công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Bưu điện đã chủ động thực hiện xét nghiệm Real-time PCR Sars-CoV-2 khẳng định với trên 52.000 mẫu xét nghiệm; tiêm an toàn trên 39.000 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn VNPT, người bệnh và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Bệnh viện còn cử Đoàn công tác gồm 30 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật y tình nguyện tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại đây.

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, nhưng năm 2021, Bệnh viện vẫn duy trì và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh. Đặc biệt, được Bộ Y tế thẩm định và cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng tế bào gốc thuộc Bệnh viện Bưu điện; triển khai các xét nghiệm di truyền và ứng dụng tế bào gốc trong điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Chủ động thực hiện xét nghiệm Real-time PCR Sars-CoV-2 tại TT Tế bào gốc và Di truyền

góp phần bảo vệ an toàn cho Bệnh viện.

Bên cạnh việc ban hành nghị quyết, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ và BCH Đảng bộ còn đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, chủ động, tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, khích lệ CBCNV trong Bệnh viện tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện thường xuyên quan tâm, coi trọng. Kết quả trong năm 2021, Đảng bộ Bệnh viện Bưu điện không có Đảng viên nào vi phạm những điều cấm đảng viên không được làm, các chi bộ và toàn Đảng bộ Bệnh viện luôn cố gắng thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, Đảng bộ Bệnh viện trong sạch, vững mạnh.

Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá và chỉ rõ nguyên nhân của một số mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng và hình thức sinh hoạt của một số cấp uỷ chi bộ; vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị.. Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Đảng bộ và toàn Bệnh viện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng. Cấp ủy và lãnh đạo Bệnh viện tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên, phát hiện kịp thời những CBCNV ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét để kết nạp. Đồng thời khuyến khích các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn y tế, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, công tác khám, chữa bệnh.

Ông Tô Dũng Thái – Ủy viên BTV Đảng ủy – Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên VNPT

phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả cũng như những cố gắng, nỗ lực của Tập thể Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy và Lãnh đạo Bệnh viện, ông Tô Dũng Thái – Ủy viên BTV Đảng ủy – Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho rằng, việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, từ đó ban hành các nghị quyết sát thực tế hoạt động của Bệnh viện đã tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cũng như toàn Đảng bộ Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc này cần tiếp tục được triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cùng với đó các cấp ủy Đảng cần cải tiến hình thức sinh hoạt chi bộ, lồng ghép các nghị quyết của Đảng bộ vào việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, tạo sự hứng thú và ý thức tự giác thực hiện thay vì áp lực, bắt buộc thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp chưa biết điểm dừng, Lãnh đạo Tập đoàn luôn quan tâm, sẵn sàng chia sẻ, tạo điều kiện hỗ trợ Bệnh viện và các y bác sĩ về mọi mặt, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế của Bệnh viện Bưu điện tiếp tục yêu nghề, gắn bó, tận tâm với công việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Lãnh đạo VNPT tin tưởng và mong muốn Đảng ủy, Hội đồng Quản lý, BCH Đảng bộ và Ban Giám đốc Bệnh viện tiếp tục đoàn kết, có nhiều sáng kiến trong công tác chỉ đạo, điều hành, giữ vững thương hiệu của Bệnh viện Bưu điện cũng là góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam./.