Bệnh viện Bưu điện hoàn thành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

19 Tháng Năm , 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện, tuần qua 4/4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Đỗ Văn Tráng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy tham dự, chúc mừng thành công của các chi bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Tráng – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện chúc mừng thành công Đại hội chi bộ 3.

Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), tiến tới Đại hội Đảng bộ Bệnh viện, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn VNPT và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, 109 đảng viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện Bưu điện đều phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đóng góp trí tuệ để thảo luận và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham gia sinh hoạt tại bốn chi bộ, tùy theo đặc thù công việc chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 vừa qua dù là đảng viên khối chi bộ các Trung tâm, Khoa khám bệnh, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng hay Khối các Phòng chức năng, nghiệp vụ, mọi đảng viên công tác tại Bệnh viện Bưu điện đã chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bệnh viện.

Đại hội chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã nêu bật những kết quả mà bốn Chi bộ đã đạt được trên các mặt công tác như: thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, kiểm tra giám sát… Trong đó nêu bật việc phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp ứng xử; đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong Ngành Y tế.

Đại hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022.

Các chi bộ cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; quan tâm, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, cải tiến sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, trong thời gian qua, cả bốn Chi bộ đều đạt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Ban chấp hành Đảng ủy giao; phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị, chuyên môn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Với những kết quả đạt được, tất cả các Chi bộ đều được công nhận tập thể chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại Đại hội, sau khi nghe báo cáo kiểm điểm của chi bộ và chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, hoàn thành các nội dung góp ý vào phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022, đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp trên và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Tráng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Bệnh viện Bưu điện cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các Chi bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Tráng – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội chi bộ 3.

Nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của các đảng viên đối với sự phát triển của Đảng bộ và Bệnh viện giai đoạn vừa qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn nhiệm kỳ mới, toàn thể đảng viên và các chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở Khối chuyên môn tập trung thực hiện tốt y đức, không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phong cách, tác phong phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, Khối hành chính và các phòng chức năng hỗ trợ chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện đưa ra các chủ trương, quyết định đúng đắn, phù hợp, dẫn dắt cả Bệnh viện không ngừng phát triển, giữ vững uy tín, thương hiệu của một trong những Bệnh viện Đa khoa hạng I chất lượng của Ngành Y tế.

Đồng chí Lê Ngọc Thương – Phó Bí thư Đảng uy – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội chi bộ 4.

Đồng chí Trần Hùng Mạnh – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội chi bộ 2.

Đồng chí Lê Mạnh Đức – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội chi bộ 1.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội của bốn Chi bộ đã thành công tốt đẹp, mỗi Đại hội bầu một cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được các Đại hội Chi bộ thông qua trong nghị quyết đó là: đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tại cơ sở, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đồng chí Lãnh đạo Bệnh viện chúc mừng Cấp ủy của 4 chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngay sau thành công của Đại hội Chi bộ, dự kiến Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Bưu điện nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2020./.