Bệnh viện Bưu điện: Hội nghị Người lao động đầu tiên sau mô hình tự chủ.

18 Tháng Một , 2017
Bệnh viện Bưu điện: Hội nghị Người lao động đầu tiên sau mô hình tự chủ.

Anh 1

 Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu người lao động.

Vào chiều 06/1/2017, tại trụ sở số 49 Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội, Bệnh viện Bưu điện đã tổ chức Hội nghị Người lao động với sự tham gia của 204 đại biểu là đại diện cho gần 450 CBCNV toàn Bệnh viện. Đây là Hội nghị Người lao động đầu tiên kể từ sau khi Bệnh viện Bưu điện hoạt động theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định số: 226/VNPT-HĐTV-NL về việc giao quyền tự chủ toàn diện cho Bệnh viện Bưu điện.

Tới dự Hội nghị có Ông Triệu Tiến Thắng – UV BCH Công đoàn Thông tin & Truyền thông, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT; các đại biểu đại diện cho các Ban của Tập đoàn và Công đoàn VNPT, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bưu điện. Báo cáo từ hội nghị do BS CKII Lê Ngọc Thương – Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện nêu rõ, trong giai đoạn 2015 – 2016, mặc dù vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của tập thể Y, Bác sĩ và CBCNV người lao động, Bệnh viện Bưu điện đã hoàn thành các chỉ tiêu về chuyên môn, doanh thu lợi nhuận đạt mức tăng trưởng từ 5% – 10% hàng năm, đồng thời đang dần hoàn thiện mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quyết định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Báo cáo cho thấy, trong quá trình hoàn thiện cơ chế tự chủ, để đáp ứng tình hình mới, Bệnh viện Bưu điện đã đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho người lao động. Riêng trong năm 2016, Bệnh viện Bưu điện đã đào tạo, tập huấn nhiều đợt cho đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng cùng toàn bộ đội ngũ lãnh đạo các Khoa/Phòng.
Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động nhiệm kỳ trước, hội nghị đặc biệt chú trọng đến những nội dung liên quan đến việc làm, lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ người lao động trong giai đoạn 2015 – 2016. Đây cũng chính là những trăn trở, nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện trong và sau quá trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm để làm sao giai đoạn tiếp theo, người lao động Bệnh viện Bưu điện được làm việc ổn định trong môi trường thuận lợi, được làm những công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng, từ đó có thể thể hiện và cống hiến hết mình, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

Anh 2

 Ảnh: Đ/c Triệu Tiến Thắng Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Triệu Tiến Thắng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Bệnh viện trong giai đoạn 2015 – 2016, đặc biệt đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ tại Bệnh viện Bưu điện, góp phần giữ vững được niềm tin yêu của khách hàng, duy trì thương hiệu và nâng cao chất lượng KCB, gây dựng thương hiệu một số chuyên khoa, thực hiện các hình thức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đặc biệt với tài chính tránh xảy ra khiếu kiện, quan tâm thường xuyên sửa đổi rà soát các qui chế Bệnh viện, thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao như chuyên gia bác sĩ đầu ngành.  Bệnh viện cần tập chung đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT. Ông cũng nhấn mạnh thêm, để tiếp tục phát triển bền vững, cần phải có sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa của toàn thể đội ngũ Y Bác sĩ, đặc biệt cần nâng cao trách nhiệm của người lao động trên mỗi cương vị, đồng thời phải có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa khối Khoa Phòng trong đơn vị để đáp ứng mọi nhu cầu của người bệnh, khách hàng.

Công đoàn có vai trò rất lớn trong việc triển khai nghị quyết. Cần lưu ý nếu công đoàn có từ 400 đoàn viên trở lên thì có thể có 1 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm ½ thời gian, khi đó hoạt động sẽ sát sao hơn. Bệnh viện cần tích cực triển khai tham giam kỷ niệm 70 năm ngày Công đoàn Bưu điện VN trong năm 2017. Hội nghị ghi nhận, trả lời các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của các cán bộ nhân viên về các vấn đề như chế độ nghỉ thai sản, chế độ bồi dưỡng độc hại, ủy quyền của người sử dụng lao động, định mức suất ăn giữa phiên trực, phép năm, phép bù… …

Tiếp theo đó hội nghị đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Thỏa ước lao động tập thể và nghị quyết của hội nghị với các nhiệm vụ cụ thể cho năm 2016.
Hội nghị người lao động năm 2016 có ý nghĩa hết sức to lớn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2017 gồm 05 đồng chí và bầu đại biểu đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ gồm 03 đồng chí. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Anh 3

 Ảnh: Lễ ký kết thỏa ước Lao động Tập thể

Năm 2017, Bệnh viện Bưu điện Bệnh viện Bưu điện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn VNPT trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và các nhiệm vụ công tác khác một cách toàn diện và hiệu quả, cụ thể:

Đảm bảo tốt chất lượng khám chữa bệnh với giá cả hợp lý, phù hợp; Thực hiện hành công cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức bộ máy; Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Bệnh viện Bưu điện, tự cân đối thu chi, có tích lũy, cải thiện đời sống cho CBCNV; Tiếp tục xây dựng các chính sách phát triển nhanh và bền vững hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân khu vực Hà Nội và trên địa bàn cả nước.