Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bệnh viện Bưu điện

8 Tháng Chín , 2020

Chiều ngày 7/9/2020, đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai đã trao quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ đối với Ban Chỉ huy Quân sự Bệnh viện Bưu điện.

Theo đó, Trung tá Lê Thanh Hà – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS Quận Hoàng Mai đã trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS Bệnh viện Bưu điện cho ông Trần Hùng Mạnh; trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Bệnh viện Bưu điện cho ông Lê Mạnh Đức vì lý do chuyển công tác. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS Bệnh viện cho ông Lê Mạnh Đức – Phó Giám đốc Bệnh viện; bổ nhiệm ông Nguyễn Bình An – Phó trưởng Khoa Sản giữ chức vụ Chính trị viên phó Ban CHQS Bệnh viện Bưu điện. Nhận quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS Bệnh viện Bưu điện, ông Trần Hùng Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Bưu điện và ông Lê Mạnh Đức – Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện cùng sự phối kết hợp chặt chẽ của Lãnh đạo và Ban CHQS Quận Hoàng Mai trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương thời gian qua.

Trên cương vị, chức trách được giao, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của một Bệnh viện đa khoa hạng I là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ban Lãnh đạo Bệnh viện và Ban CHQS Bệnh viện Bưu điện luôn xác định rõ tầm qua trọng của công tác Quốc phòng, An ninh. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thông tư số 79/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Quy định mối quan hệ công tác của Ban CHQS xã, phường, thị trấn, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ ban CHQS Bộ, ngành Trung ương, Ban CHQS xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ”./.