Bổ nhiệm nhân sự quản lý

30 Tháng Tám , 2019

Tại cuộc họp giao ban sáng nay 30/8/2019, Lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện đã công bố quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự quản lý của một số phòng.

Theo đó, các nhân sự được bổ nhiệm gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

Bà Bùi Hương Trà – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội.

Chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm, thay mặt Lãnh đạo Bệnh viện, TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Bệnh viện mong muốn ở vị trí công tác mới, mỗi cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, tự giác, chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Bệnh viện cũng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên cán bộ, nhân viên trong phòng làm tốt công tác chuyên môn, hỗ trợ tối đa các Khoa, Phòng trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh góp phần giữ vững uy tín, thương hiệu của một Bệnh viện y đức có chất lượng chuyên môn cao.

TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bệnh viện, các cán bộ vừa được bổ nhiệm bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, góp sức cùng cán bộ, công nhân viên toàn viện xây dựng Bệnh viện Bưu điện ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

Bà Bùi Hương Trà – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công tác xã hội.