Bổ sung triển khai thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện Bưu điện

10 Tháng Ba , 2021

Kể từ ngày 1/1/2021, người tham gia BHYT khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Theo đó, kể từ thời điểm trên, người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước (trong đó có Bệnh viện Bưu điện) thì mức hưởng BHYT sẽ được tăng từ 60% lên 100% (tùy thuộc mức hưởng trên thẻ BHYT) theo quy định MÀ KHÔNG CẦN GIẤY CHUYỂN TUYẾN. Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Bưu điện, mới đây Lãnh đạo Bệnh viện đã bổ sung một số quy định cụ thể như sau:

Giữ nguyên chế độ hiện hành đối với người bệnh có thẻ BHYT đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bưu điện.

Đối với người bệnh có thẻ BHYT trái tuyến, nếu đến khám bệnh ngay sau khi có kết quả khám bệnh được bác sĩ chỉ định vào điều trị nội trú thì được BHYT chi trả các chi phí đã được chỉ định thực hiện trước đó tại Khoa Khám bệnh, Phòng khám cấp cứu (gồm xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh…). Riêng các dịch vụ như: Tiêm (truyền) tĩnh mạch, tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp thịt, thay băng, cắt chỉ vết mổ, tháo bột các loại, đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên, chăm sóc lỗ mở khí quản, cắt chỉ sẽ do người bệnh tự chi trả do quy định của BHYT không thanh toán các dịch vụ này.

Trong trường hợp người bệnh có thẻ BHYT trái tuyến không vào bệnh viện điều trị nội trú ngay sau khi có kết quả khám bệnh (có thể nhập viện điều trị nội trú một đến vài ngày sau đó) mà chưa kết thúc khám thì chi phí khám chữa bệnh ban đầu người bệnh phải thanh toán dịch vụ.

Tương tự như vậy, đối với các bệnh nhân có thẻ BHYT trái tuyến đã kết thúc khám rồi mới có chỉ định vào điều trị nội trú thì chi phí khám chữa bệnh ban đầu người bệnh phải thanh toán dịch vụ.

Trước khi người bệnh có thẻ BHYT ra viện, điều dưỡng hành chính của Bệnh viện sẽ kiểm tra lại chi phí khám chữa bệnh BHYT của người bệnh đảm bảo thanh toán đúng quyền lợi hưởng BHYT cho người bệnh.

Một số hình ảnh chăm sóc, phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Bưu điện: