BS. CKII TRỊNH ĐÌNH QUANG – CHUYÊN KHOA ĐÔNG Y

I. Tiểu sử

  1. Họ và tên: TRỊNH ĐÌNH QUAN G Giới tính: Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1961           Dân tộc: Kinh
  3. Quê quán: Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
  4. Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa I
  5. Nơi công tác: Đông y – Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bưu điện
  6. Chức vụ: Trưởng khoa
  7. Điện thoại liên hệ: 0903286231

II. Quá trình đào tạo

  • Năm 1984: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Học viện quân y – Bộ Quốc phòng