Ths. BS BÙI HỒNG SƠN – CHUYÊN GIA TAI MŨI HỌNG

I. Tiểu sử

  1. Họ và tên: BÙI HỒNG SƠN Giới tính: Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1967 Dân tộc: Kinh
  3. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
  4. Nơi công tác: Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bưu điện
  5. Chức vụ: Phó khoa
  6. Điện thoại liên hệ: 0902222626

II. Quá trình đào tạo

  • Năm 1992: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Đại học Y Thái Bình
  • Năm 1994 – 1997: Học cao học ngành Tai Mũi Họng, Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học

  1. “Tình hình viêm màng não do tai tại BV TMH TW”, đề tài Thạc sĩ y khoa, hoàn thành năm 1997