BS. CKII DƯƠNG VĂN THÀNH – CHUYÊN GIA CĐHA

I. Tiểu sử

 1. Họ và tên: DƯƠNG VĂN THÀNH Giới tính: Nam
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1965           Dân tộc: Kinh
 3. Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa II
 4. Nơi công tác: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bưu điện
 5. Chức vụ: Trưởng khoa
 6. Điện thoại liên hệ: 0913309555
 7. Email: thanhdv@buudienhospital.vn

II. Quá trình đào tạo

 1. Năm 1990: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa nhi, Đại học Y Hà Nội
 2. Năm 2001 – 2003: Học Bác sĩ chuyên khoa I – Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội
 3. Năm 2010 – 2012: Học Bác sĩ chuyên khoa II – Chẩn đoán hình ảnh, Học viện Quân Y

III. Chủ trì các đề tài

 1. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh MRI bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Bưu Điện, đối chiếu với kết quả phẫu thuật”, đề tài Thạc sĩ y khoa, bảo vệ năm 2012
 2. “Bước đầu nghiên cứu ứng dụng siêu âm Doppler tim trong chẩn đoán bệnh động mạch vành tại Bệnh viện Bưu Điện”. Đề tài cấp cơ sở, bảo vệ năm 2011