Ths. BS NGUYỄN BÌNH AN – CHUYÊN GIA SẢN KHOA

I. Tiểu sử

 1. Họ và tên: NGUYỄN BÌNH AN, Giới tính: Nam
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1975, Dân tộc: Kinh
 3. Quê quán: Điệp Nông – Hưng Hà – Thái Bình
 4. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
 5. Nơi công tác: Khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện
 6. Chức vụ: Phó trưởng khoa
 7. Điện thoại liên hệ: 0983416460
 8. Email: dranvnpt@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

 • Năm 1999: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2006 – 2008: Học cao học Chuyên ngành Sản phụ khoa Trường Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài khoa học

 1. “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2006-2008”, đề tài Thạc sĩ y khoa, bảo vệ năm 2008
 2. “Kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng MTX tại Bệnh viện Bưu điện năm 2014-2016”, đề tài cấp cơ sở, hoàn thành năm 2011