Ths. BS ĐOÀN MINH TUẤN – CHUYÊN KHOA GMHS

I. Tiểu sử

 1. Họ và tên: ĐOÀN MINH TUẤN Giới tính: Nam
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1963 Dân tộc: Kinh
 3. Quê quán: Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội
 4. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
 5. Nơi công tác: Khoa Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Bưu điện
 6. Chức vụ: Phó khoa
 7. Điện thoại liên hệ: 0913200333
 8. Email: minhtuan1963@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

 • Năm 1992: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2006 – 2008: Học cao học chuyên khoa Gây mê hồi sức, Học viện Quân Y – Bộ Quốc Phòng

III. Chủ trì các đề tài khoa học

 1. “Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn, một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn catheter tại hai vị trí tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn”, đề tài thạc sĩ y khoa, hoàn thành năm 2008

IV. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Liên quan giữa điện não số hóa với nồng độ đích tại não của Propofol trong gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích”. Tham gia với tư cách là thành viên nhóm nghiên cứu, hoàn thành năm 2012
 • “So sánh tác dụng của hỗn hợp Ropivacain 12mg, fentanyl 0,025mg với hỗn hợp ropivacain 10mg, fentanyl 0,025mg trong gây tê tủy sống để mổ lấy thai”. Tham gia với tư cách là thành viên nhóm nghiên cứu, hoàn thành năm 2014