Ths. BS HOÀNG MẠNH DŨNG – CHUYÊN KHOA GMHS

I. Tiểu sử

 1. Họ và tên: HOÀNG MẠNH DŨNG                    Giới tính: Nam
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1967 Dân tộc: Kinh
 3. Quê quán:
 4. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
 5. Nơi công tác: Khoa Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Bưu điện
 6. Chức vụ: Phó khoa
 7. Điện thoại liên hệ: 0915456888
 8. Email: hoangmanhdung67@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

 • Năm 1992: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1999 – 2001: Học cao học chuyên khoa Gây mê hồi sức, Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài khoa học

 1. “Đánh giá tác động của CUFF nội khí quản với biến chứng đau họng khàn tiếng sau mổ”, đề tài thạc sĩ y khoa, hoàn thành năm 2001
 2. “So Đánh giá tác dụng của propofol gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích trong nội soi đại tràng”. Đề tài cấp cơ sở – bệnh viện Bưu Điện, hoàn thành năm 2016

IV. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Gây mê tĩnh mạch bằng Propofol truyền tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích kếp hợp với Fentanyl tiêm tĩnh mạch dưới chỉ dẫn của điện não số hóa trong chọc hút noãn”. Đề tài cấp cơ sở – bệnh viện Bưu Điện, hoàn thành năm 2014. Tham gia với tư cách là thành viên nhóm nghiên cứu