Ths. BS NGÔ HOÀNG QUẾ – CHUYÊN KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

I. Tiểu sử

  1. Họ và tên: NGÔ HOÀNG QUẾ Giới tính: Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1968 Dân tộc: Kinh
  3. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
  4. Nơi công tác: Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bưu điện
  5. Chức vụ: Bác sĩ
  6. Điện thoại liên hệ: 0913008039
  7. Email: nhquegpb@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

  • Năm 1990: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Bắc Thái
  • Năm 2006 – 2008: Học cao học Chuyên ngành Giải phẫu bệnh, Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài khoa học

  1. “Nghiên cứu tỉ lệ viêm nhiễm âm đạo – cổ tử cung qua sàng lọc tế bào học tại một số cộng đồng ở Hà Nội”, đề tài Thạc sĩ y khoa, bảo vệ năm 2009