Ths. BS VŨ ĐÌNH HUY – CHUYÊN KHOA NỘI

I. Tiểu sử

  1. Họ và tên: VŨ ĐÌNH HUY Giới tính: Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1962           Dân tộc: Kinh
  3. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
  4. Nơi công tác: Khoa Nội I, Bệnh viện Bưu điện
  5. Chức vụ: Trưởng khoa
  6. Điện thoại liên hệ: 0915242566
  7. Email: huydinhvu@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

  • Năm 1985: Tốt nghiệp bác sĩ Nội khoa trường Đại học Y Hà Nội (Cơ sở 2 Hà Nội)
  • Năm 1995 – 1996: Học cao học Nội khoa Trường Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài khoa học

  1. “Sintrom trong bệnh hẹp van 2 lá có rung nhĩ”, đề tài Thạc sĩ y khoa, bảo vệ năm 1996