TS. BS TRỊNH HỒNG HƯƠNG – CHUYÊN GIA RĂNG HÀM MẶT

I. Tiểu sử

 1. Họ và tên: TRỊNH HỒNG HƯƠNG Giới tính: Nữ
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1973 Dân tộc: Kinh
 3. Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ
 4. Nơi công tác: Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Bưu điện
 5. Chức vụ: Phó trưởng khoa
 6. Điện thoại liên hệ: 0912478888
 7. Email: huongtrinhong@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

 • Năm 1996: Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hải Phòng – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2005 – 2007: Học cao học Chuyên ngành Nha khoa Trường Đại học Răng Hàm Mặt
 • Năm 2008 – 2011: Nghiên cứu sinh Nha khoa tại Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài khoa học

 1. “Nhận xét một số đặc điểm khớp cắn, kích thước răng hàm sữa và cung răng ở trẻ 6-8 tuổi tại trường tiểu học Thành Công B Hà Nội”, đề tài Thạc sĩ y khoa, bảo vệ năm 2007
 2. “Nghiên cứu sự thay đổi của cung răng và khớp cắn từ hệ răng hỗn hợp sang răng vĩnh viễn ở trẻ từ 9 đến 12 tuổi”, đề tài cấp cơ sở, hoàn thành năm 2011

IV. Các công trình khoa học đã được công bố

 • “Nghiên cứu kích thước răng hàm sữa ở trẻ em Việt Nam”. Tạp chí Y dược học quân sự, Vol 33, No 3/2008, tr. 171-174
 • “Nghiên cứu so sánh một số kích thước cung răng trẻ 6-8 tuổi với các lứa tuổi khác”. Tạp chí Y học thực hành, Số 5(608+609)/2008, tr. 4-7
 • “Kích thước răng, cung răng và chen chúc vùng răng trước dưới”. Tạp chí Y dược học quân sự, Vol 34/2009, tr. 169-173
 • “Thay đổi kích thước cung răng trong giai đoạn răng hỗn hợp ở trẻ từ 9 đến 11 tuổi”, Tạp chí Y dược học quân sự, Vol 36 No 1/2011, tr. 96-102.
 • “Nhận xét về kích thước cung răng ở trẻ em 11 tuổi”, Tạp chí Y học thực hành, Số 11(792)/2011, tr. 108-111