TS. BS HOÀNG VĂN BÁCH – CHUYÊN GIA GÂY MÊ HỒI SỨC

I. Tiểu sử

 1. Họ và tên: HOÀNG VĂN BÁCH Giới tính: Nam
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 21/08/1964 Dân tộc: Kinh
 3. Quê quán: Tây Giang – Tiền Hải – Thái Bình
 4. Học hàm, học vị: Tiến sĩ – Bác sĩ
 5. Nơi công tác: Khoa Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Bưu điện
 6. Chức vụ: Trưởng khoa
 7. Điện thoại liên hệ: 0903269923
 8. Email: hoangvanbach@yahoo.com; bachhv@buudienhospital.vn

II. Quá trình đào tạo

 • Năm 1989: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Nội nhi, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1997 – 2001: Học cao học chuyên khoa Gây mê hồi sức, Đại học y Hà Nội
 • Năm 2007 – 2012: Nghiên cứu sinh Gây mê hồi sức tại Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108

III. Chủ trì các đề tài khoa học

 1. “Nghiên cứu gây mê bằng mask Thanh quản Proseal trong các trường hợp tiên lượng đặt nội khí quản khó”, đề tài cấp cơ sở, hoàn thành năm 2009
 2. “Nghiên cứu giảm đau sau phẫu thuật bụng và hai chi dưới bằng hỗn hợp Bupivacain-Fentanyl qua catheter ngoài màng cứng do  bệnh nhân tự điều khiển”, đề tài cấp Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, hoàn thành năm 2011

IV. Các công trình khoa học đã được công bố

 • “Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain-fentanyl liều thấp trong mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt”. Tạp chí Y học thực hành số 4. Năm 2007.
 • “Nghiên cứu điều chỉnh độ mê bằng điện não số hóa trong gây mê hô hấp bằng sevofluran”. Tạp chí Y học thực hành số 744. Năm 2010.
 • “Khởi mê tĩnh mạch bằng kỹ thuật TCI – Propofol kết hợp theo dõi độ mê bằng Entropy”. Tạp chí Y học thực hành số 5. Năm 2011
 • “So sánh gây mê hô hấp bằng sevofluran với gây mê tĩnh mạch bằng propofol truyền kiểm soát nồng độ đích dưới sự điều khiển của điện não số hóa – Entropy”. Tạp chí Y học thực hành số 5 (764). Năm 2011”. Tạp chí Y học thực hành số 5 (764). Năm 2011
 • “Liên quan giữa các chỉ số RE, SE (Entropy) của điện não số hóa với nồng độ phế nang tối thiểu (MAC) của Sevofluran trong gây mê hô hấp”. Tạp chí nghiên cứu Y học trường đại học Y Hà Nội. Năm 2012
 • “Liên quan giữa điện não số hóa (Entropy) với nồng độ đích tại não của Propofol trong gây mê tĩnh mạch truyền kiểm soát nồng độ đích”. Tạp chí Y học thực hành, số 835. Năm 2012
 • “Gây mê tĩnh mạch bằng Propofol truyền kiểm soát nồng độ đích kết hợp với Fentanyl tiêm tĩnh mạch dưới chỉ dẫn của điện não số hóa trong chọc hút noãn”. Tạp chí Y Dược học Quân sự, vol 39, N­02, tháng 2/2014
 • “So sánh tác dụng của hỗn hợp ropivacain 12mg, fentanyl 0,025mg với hỗn hợp ropivacain 10mg, fentanyl 0,025mg trong gây tê tủy sống để mổ lấy thai”. Tạp chí Y học thực hành, số 939, năm 2014