Ths. BS NGUYỄN VĂN LONG – CHUYÊN GIA RĂNG HÀM MẶT

I. Tiểu sử

  1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG Giới tính: Nam
  2. Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1963           Dân tộc: Kinh
  3. Quê quán: Trung Kênh – Lương Tài – Bắc Ninh
  4. Học hàm, học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ
  5. Nơi công tác: Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Bưu điện
  6. Chức vụ: Trưởng khoa
  7. Điện thoại liên hệ: 0913309550
  8. Email: tuan201197@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

  • Năm 1988: Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội
  • Năm 1997 – 2000: Học cao học Chuyên ngành Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Hà Nội

III. Chủ trì các đề tài khoa học

  1. “Đánh giá kết quả điều trị chấn thương phần mềm vùng hàm mặt”, đề tài Thạc sĩ y khoa, bảo vệ năm 2000