Hỗ trợ người bệnh nội trú là cán bộ, công nhân viên ngành Thông tin và Truyền thông

8 Tháng Sáu , 2021

Từ ngày 1/6/2021, người bệnh là cán bộ, công nhân viên ngành Thông tin & Truyền thông đến khám, điều trị nội trú tại Bệnh viện Bưu điện sẽ được giảm 50% phần chênh lệch tiền giường điều trị theo tiêu chuẩn (không tính giường VIP, giường tại phòng điều trị theo yêu cầu). Việc hỗ trợ này không áp dụng với các đối tượng đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ kinh phí.

Đây là nội dung đáng chú ý về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Bưu điện và Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam trong việc khám chữa bệnh cho đoàn viên Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam tại Bệnh viện vừa được 2 đơn vị ký mới thay cho Bản thỏa thuận đã ký trước đó vào tháng 12/2017. Theo đó, cũng từ ngày 1/6/2021 Bệnh viện Bưu điện không thực hiện giảm 25% số tiền chênh lệch giữa chi phí Bảo hiểm xã hội chi trả cho Bệnh viện với chi phí thực chi của người bệnh trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí khám chữa bệnh và có tích lũy theo quy định của Nhà nước đối với các đối tượng là CBCNV đang làm việc tại đơn vị, CBCNV đã nghỉ chế độ hưu của đơn vị theo như thỏa thuận trước đây khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bưu điện. Trước đây (từ năm 2018 đến nay), thực hiện thỏa thuận hợp tác cung cấp các dịch vụ y tế của Bệnh viện Bưu điện cho đoàn viên Công đoàn Thông tin & Truyền thông, mỗi năm Bệnh viện Bưu điện đã thực hiện miễn giảm khoảng 1,5 tỷ đồng cho bệnh nhân thuộc các đơn vị khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bưu điện. Đây là việc làm thiết thực kế thừa truyền thống nghĩa tình của Ngành Bưu điện trước đây và Ngành Thông tin & Truyền thông hiện nay, giúp đoàn viên công đoàn cùng được hưởng các chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe của Ngành.

Từ 1/6/2021, cùng với hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện với mức giảm 50% phần chênh lệch tiền giường điều trị theo tiêu chuẩn, Bệnh viện Bưu điện cũng sẽ có mức ưu đãi cụ thể đối với việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các đơn vị thuộc Ngành Thông tin & Truyền thông. Đồng thời phối hợp với Công đoàn TT&TT Việt Nam trong công tác tuyên truyền giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn của Ngành. Chủ trì hoặc phối hợp với Công đoàn TT&TT Việt Nam để nghiên cứu các đề tài khoa học, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để phục vụ cho việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, hoạt động y tế dự phòng đặc biệt trong lĩnh vực Y học lao động chuyên ngành TT&TT đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam.