Hội đồng quản lý Bệnh viện Bưu điện: Phiên họp thường kỳ tháng 6/2018

26 Tháng Sáu , 2018

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 vừa diễn ra tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Hội đồng quản lý Bệnh viện Bưu điện đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc thúc đẩy hoạt động của Bệnh viện sau khi có thêm Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện.

NEN 1

TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng – Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Bệnh viện Bưu điện

chủ trì phiên họp.

Đánh giá kết quả hoạt động của Bệnh viện kể từ sau khi sáp nhập thêm Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện (nay là Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện) vào Bệnh viện Bưu điện, TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng – Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Bệnh viện khẳng định: Cùng với 2 cơ sở tại Hà Nội, Ban Lãnh đạo Bệnh viện đã quan tâm, chăm lo đời sống, khuyến khích người lao động của Trung tâm cũng như cán bộ, công nhân viên trong toàn viện yên tâm công tác, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Bệnh viện cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đưa trang thiết bị máy móc, luân phiên cử các bác sĩ, nhân viên y tế chuyên môn cao, tay nghề vững từ Hà Nội xuống công tác tại Đồ Sơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người đi điều dưỡng và nhân dân địa phương. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, ý thức phục vụ người bệnh và khách hàng chu đáo tại cả 3 cơ sở đã góp phần duy trì nền nếp hoạt động chung, giữ vững uy tín, thương hiệu của Bệnh viện Bưu điện.

NEN 6

NEN 3

Trước nhu cầu, đòi hỏi cấp thiết của người bệnh đối với công tác khám chữa bệnh và thực tế hoạt động đang gặp nhiều khó khăn của Bệnh viện hiện nay như: cơ sở vật chất sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp; trang thiết bị máy móc vừa thiếu, vừa hỏng, Hội đồng Quản lý Bệnh viện xác định việc tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, thay thế trang thiết bị máy móc đã xuống cấp, cũ hỏng sau nhiều năm sử dụng; bổ sung một số máy móc, thiết bị mới đảm bảo hoạt động của các khoa, phòng chuyên môn là rất cần thiết và cấp bách. Để việc này sớm được triển khai thực hiện, phục vụ kịp thời cho người bệnh, Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bưu điện đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chức năng quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, thủ tục hành chính, có phương án tháo gỡ một số khó khăn trong đầu tư xây dựng, sửa chữa, bổ sung thêm phương tiện, trang thiết bị, máy móc cho Bệnh viện.

NEN 5

NEN 7

Dưới sự chủ trì của TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng – Chủ tịch Hội đồng Quản lý – Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng Quản lý Bệnh viện cũng đã xem xét kế hoạch hoạt động của của Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện trong năm 2018, cho ý kiến xử lý các tồn tại khi bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện vào Bệnh viện Bưu điện. Hội đồng Quản lý cũng xem xét, nhất trí thông qua chủ trương phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Bệnh viện cho Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện trong việc điều hành hoạt động của Trung tâm; xem xét chủ trương sửa chữa khu nhà B của Trung tâm theo mô hình xây dựng viện dưỡng lão cao cấp. Ngoài ra, Hội đồng Quản lý cũng cho ý kiến xung quanh mức chi điều dưỡng đối với người đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện. Đồng thời xem xét, thông qua dự thảo bổ sung Quy chế tài chính của Bệnh viện (phần liên quan đến cơ chế tài chính đối với Trung tâm)./.