Khoa Dược

5D3_3176

 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
 • Trưởng Khoa: Dược sĩ Nguyễn Anh Vũ
 • Tổng số cán bộ, nhân viên:15
 • Trình độ: 03 thạc sỹ dược học, 1 cử nhân kế toán, 1 thạc sỹ quản trị kinh doanh, 10 dược sỹ trung học.
 1. Giới thiệu chung:
 • Thời gian thành lập:
 • Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho ban lãnh đạo bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 • Thế mạnh của khoa/phòng: nhân viên khoa được đào tạo một cách cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung.
 1. Các kỹ thuật, dịch vụ được triển khai tại khoa:
 2. Thành tích của Khoa/phòng:
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ cấp phát thuốc men, y dụng cụ, Khoa còn làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược trong toàn bệnh viện, đảm bảo cung cấp thuốc men, y dụng cụ và các phương tiện phục vụ cho công tác điều trị cấp cứu hàng ngày không để xảy ra sai sót chuyên môn, kho tàng đảm bảo tốt. Hoạt động dược lâm sàng bệnh viện ngày càng được nâng cao.
 1. Địa chỉ liên hệ:
 • Điện thoại: 0432216567
 • Email: khoaduoc@buudienhospital.vn