Khoa kiểm soát Nhiễm khuẩn

 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
 • Trưởng khoa/phòng:
 • Phó trưởng khoa/phòng: Bs. Ngô Hữu Hạnh
 • Tổng số cán bộ, nhân viên: 34
 • Trình độ: Bs : 02 ; ĐD- NHS : 05 ; DS : 02; HL : 24 ; CN Môi trường 01.
 1. Giới thiệu chung:
 • Thời gian thành lập: Năm 2014
 • Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 18/2009 TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện: Phối hợp với các Viện, Khoa, Phòng liên quan thực hiện các nội dung công tác sau:
 • Thiết lập và vận hành hệ thống điều tra,  phát hiện, thông báo và đánh giá các nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân và nhân viên y tế.
 • Phát hiện các ổ bệnh, nguồn bệnh và phương thức lan truyền của các vụ dịch nhiễm khuẩn bệnh viện xảy ra trong phạm vi bệnh viện.
 • Xây dựng quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn , đồ vải trong toàn đơn vị.
 • Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện
 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện
 • Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc
 • Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.
 • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.
 • Tham gia cùng khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
 • Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK
 1. Thành tích của khoa/phòng: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2015 – 2016
 2. Địa chỉ liên hệ:
 • Điện thoại: (+84-24) 3640.2298
 • Email: khoaksnk@buudienhospital.vn