Lãnh đạo VNPT trao quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý Bệnh viện Bưu điện

7 Tháng Tám , 2021

Sáng ngày 06/8/2021, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam(VNPT) đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ cấp Tập đoàn và các Tổng công ty, đơn vị trực thuộc. Tại buổi lễ này ông Huỳnh Quang Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng 2 nhân sự Quản lý là Thành viên Hội đồng Quản lý và Phó Giám đốc của Bệnh viện Bưu điện.

Ông Huỳnh Quang Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc VNPT trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng 2 nhân sự Quản lý Bệnh viện Bưu điện.

Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bưu điện về việc xin bổ sung Thành viên Hội đồng Quản lý và Phó Giám đốc Bệnh viện nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Bệnh viện Bưu điện trong giai đoạn hiện nay, Lãnh đạo VNPT quyết định bổ nhiệm có thời hạn Thành viên Hội đồng Quản lý Bệnh viện cho ThS.BSCKII Lê Mạnh Đức – Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện và Phó Giám đốc Bệnh viện cho ThS.BSCKII Phạm Trường Giang – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp.

Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng nhân sự mới được bổ nhiệm của các Tổng công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn trong đó có 2 nhân sự Quản lý của Bệnh viện Bưu điện, ông Huỳnh Quang Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc VNPT đánh giá cao những đóng góp tích cực của các nhân sự quản lý mới được bổ nhiệm vào sự phát triển của từng đơn vị và Tập đoàn.  Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn các nhân sự mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của VNPT, xây dựng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn không ngừng phát triển, cán những mốc thành công mới.

Việc Lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, tạo điều kiện bổ nhiệm 02 nhân sự Quản lý không chỉ bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao (thay thế cho một Bác sĩ, Thành viên Hội đồng Quản lý, Phó Giám đốc mới về nghỉ chế độ hưu trí) mà còn bổ sung thêm trí tuệ, sức mạnh đoàn kết cho Ban Lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện. Đây chính là nguồn sức mạnh nội lực quan trọng dẫn dắt Bệnh viện Bưu điện tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay.