Chế độ đối với CBNV, Người lao động của Bệnh viện Bưu điện nếu phải cách ly y tế phòng dịch

26 Tháng Ba , 2020

Chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện Bưu điện đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-BVBĐ-NSTH về việc giải quyết chế độ đối với Cán bộ nhân viên, Người lao động của Bệnh viện Bưu điện nếu phải cách ly y tế phòng dịch.