tuyển dụng

Bệnh viện Bưu điện tuyển dụng bác sĩ

Bệnh viện Bưu điện tuyển dụng bác sĩ

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng lao động đã được phê duyệt, Bệnh viện Bưu điện - Bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo tuyển dụng Bác sĩ vào làm việc tại … Xem thêm

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Bưu điện tuyển dụng Chuyên viên phôi học