Thông báo về việc áp dụng Hoá đơn điện tử thay cho Hoá đơn giấy

19 Tháng Sáu , 2018

Bệnh viện Bưu điện xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng (Người bệnh):

0001