Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho 100 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

24 Tháng Sáu , 2019

Bệnh viện Bưu điện trân trọng thông báo!

Nhân Ngày hội tư vấn hiếm muộn năm 2019 với chủ đề “IVF Bệnh viện Bưu điện – Hiệu quả, An toàn, Thân thiện”, Bệnh viện Bưu điện quyết định hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho 100 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện. Mỗi cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đủ điều kiện và được xét duyệt sẽ được hỗ trợ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Tải mẫu đơn đề nghị tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1j8cEKTxJb9qO5Dy_LWDgd8dc7zDjJekM/view