Thông báo về việc khám chữa bệnh tại cơ sở II của Bệnh viện Bưu điện tại số 1, Phố Yên Bái II, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

19 Tháng Bảy , 2019

Từ ngày 01/08/2019, người bệnh điều trị nội trú điều trị nội trú tại cơ sở II – Số 1 phố Yên Bái II, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội được Bệnh viện giảm 20% tiền ngày giường điều trị nội trú (các chính sách đối với người bệnh được VNPT hỗ trợ kinh phí, đối tượng người bệnh thuộc ngành Thông tin & Truyền thông vẫn thực hiện theo quy định hiện hành).