Phòng tiền sản tập thể

Các chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện

Khoa cấp cứu – hồi sức tích cực

Khoa khám bệnh

Khoa chuẩn đoán hình ảnh

Khoa xét nghiệm

Khoa tổng hợp

Khoa nội tổng hợp

khoa ngoại gây mê hồi sức

Khoa phụ sản

Khoa nội soi tiêu hóa

Khoa tiết niệu – nam học

Đơn vị hỗ trợ sinh sản (IVFTA)

Chuyện khoa nghi