Tìm hiểu về ngày truyền thống Tập đoàn VNPT

19 Tháng Năm , 2021

Người VNPT luôn khắc ghi và tự hào về truyền thống hào hùng hơn 75 năm lịch sử Truyền thống ngành Bưu điện.

Cách đây hơn 75 năm, ngày 14 và 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

– Trong đó có Nghị quyết về công tác giao thông liên lạc nêu rõ “Lập Ban giao thông chuyên môn và giúp đỡ đầy đủ cho họ làm tròn nhiệm vụ”.

– Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, là mốc son khởi nguồn cho sự ra đời của ngành Bưu điện Việt Nam. Từ đó, ngày 15/8 được lấy làm ngày truyền thống của ngành Bưu điện và cũng là ngày truyền thống #Tập_đoàn_VNPT.

Đóng góp vào những bước phát triển mạnh mẽ của ngành bưu chính – viễn thông trong thời kỳ Đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước không thể không nhắc đến vai trò đi đầu của VNPT – doanh nghiệp chủ lực của đất nước trong lĩnh vực viễn thông & công nghệ thông tin.

Bề dày lịch sử gắn với cách mạng giải phóng dân tộc, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua nhiều thập kỷ ấy đã hun đúc, kết tinh nên phẩm chất của người VNPT với 10 CHỮ VÀNG:

“Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình”

Người VNPT có quyền tự hào về lịch sử, truyền thống của mình, đồng thời thế hệ hôm nay càng phải có trách nhiệm vun đắp, giữ gìn và phát huy mạnh mẽ truyền thống ấy.