Tin Khoa Dược

Lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý, đúng cách

Lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý, đúng cách

Nhằm tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, giảm hậu quả không mong muốn khi dùng kháng sinh, nâng cao hiệu quả điều trị, ngăn ngừa vi khuẩn đề kháng kháng sinh, giảm chi phí y tế, chiều ngày … Xem thêm