Tin Trung Tâm Y Tế Lao Động

Đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe cho người lao động ngay tại cơ quan, doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe cho người lao động ngay tại cơ quan, doanh nghiệp

  Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Năm nào cũng vậy, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty, gần 450 cán bộ, công nhân … Xem thêm