Gặp mặt Giáo hội phật giáo Việt Nam - Trao quỹ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An