Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện hỗ trợ y tế với Bệnh viện Bạch Mai