Công ty DCCR trao tặng quà cho các Sản phụ tại khoa Sản