BIDV tặng quà đến những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Khoa Thận - Lọc máu