Đặt lịch khám

Để khách hàng không mất thời gian chờ đợi và được chăm sóc với những dịch vụ khám, chữa bệnh tốt nhất, xin vui lòng gọi đặt hẹn lịch khám với số điện thoại: (+84-24) 3224 7765