Tin Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh

Những người “đọc vị” bệnh tật.

Những người “đọc vị” bệnh tật.

Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường (MRI) để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước nhằm cung cấp những thông … Xem thêm