Tin Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

Xác định việc kiểm soát và dự phòng nhiễm khuẩn bệnh viện là một tiêu chuẩn quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện, cùng với quan tâm đầu tư, mua sắm thêm trang thiết bị kiểm … Xem thêm

Rửa tay là biện pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất để phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện
Tăng cường quản lý chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Tăng cường quản lý chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và độc hại từ … Xem thêm >>