Tin Khoa Răng – Hàm – Mặt

Tiếp tục hợp tác về điều trị và đào tạo với viện đào tạo răng hàm mặt

Tiếp tục hợp tác về điều trị và đào tạo với viện đào tạo răng hàm mặt

Tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực điều trị và đào tạo chuyên khoa răng hàm mặt là nội dung vừa được Lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Y Hà Nội ký kết thỏa thuận … Xem thêm