Tổng đài CSKH: 18006090 Đường dây nóng: 091 4642628 Cấp cứu: 024 36402308
ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Lượt xem: 148
Chiều ngày 3/7/2024, dưới sự chủ trì của TTƯT.ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Giám đốc Bệnh viện,  Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn VNPT; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn tới dự hội nghị.
Anh-tin-bai

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm do ThS.BSCKII Lê Mạnh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQL - Phó giám đốc Bệnh viện trình bày tại hội nghị nêu rõ: Xác định công tác chỉ đạo chuyên môn khám chữa bệnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bệnh viện đã cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của tổ chức Đảng cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bệnh viện, các Chi ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị – xã hội và tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Bệnh viện đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác đề ra, đạt kết quả khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. 

Anh-tin-bai


ThS.BSCKII Lê Mạnh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện

báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ Bệnh viện

 
Anh-tin-bai


Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bệnh viện đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình công tác năm 2024, Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Kế hoạch năm 2024 của Bệnh viện Bưu điện; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII; các kế hoạch công tác Lý luận chính trị, công tác Khoa giáo, kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”… Cùng với thực hiện nghiêm túc các báo cáo sơ kết theo yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn, Ban hành văn bản yêu cầu các Chi bộ tăng cường khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát; Đảng ủy Bệnh viện tiếp tục phổ biến, học tập, triển khai các văn bản của Đảng ủy Tập đoàn ban hành trong thời gian vừa qua đến các Chi bộ và đảng viên để thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn. Đồng thời, hoàn thành cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên” đối với tất cả đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục kết nạp 01 đảng viên, đang triển khai thủ tục để kết nạp Đảng đối với 08 quần chúng ưu tú. Các mặt công tác khác như: công tác kiểm tra, giám sát; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác tổ chức nhân sự; Công tác chuyên môn… đều được triển khai thực hiện đúng quy định.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Với những giải pháp đồng bộ, phù hợp, Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao. Trong đó, tổng số lượt khám bệnh là 60.000 lượt, điều trị nội trú cho 14.389 người bệnh; thực hiện phẫu thuật 8.617 ca, đạt 52% kế hoạch năm 2024; trong đó phẫu thuật đặc biệt và phẫu thuật loại 1 chiếm 64%; hai chỉ tiêu quan trọng là Doanh thu và Lợi nhuận đều đạt và vượt mức kế hoạch giao. Đảng ủy Bệnh viện cũng đã quan tâm lãnh đạo công tác đầu tư, công tác an sinh xã hội, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Bệnh viện.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đại diện các chi bộ tham luận tại Hội nghị 

Trên cơ sở những kế quả đạt được, Đảng ủy Bệnh viện đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, tiếp tục tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phấn đấu đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh", 100% đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện tiếp tục chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Bệnh viện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Tập đoàn giao.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đại diện Lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị 

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn VNPT và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Đảng ủy và các chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện cũng như những kết quả nổi bật mà Bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị phù hợp với xu thế phát triển chung tại các bệnh viện trong giai đoạn hiện nay của Đảng ủy Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, để có thể hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 Đảng ủy Bệnh viện cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị, duy trì nền nếp các thế mạnh vốn có về chuyên môn, y đức, của cán bộ, nhân viên y tế. Cùng với đó tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn ứng dụng CNTT, xây dựng Bệnh viện thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Anh-tin-bai

TTƯT.ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện

tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn

Anh-tin-bai

Trân trọng tiếp thu và cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng bộ cấp trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện Trần Hùng Mạnh khẳng định: Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp thực hiện kế hoạch đã được Tập đoàn giao; triển khai kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, nâng cấp hệ thống CNTT theo đúng quy định. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng văn hóa danh nghiệp vừa mang dấu ấn của VNPT vừa mang bản sắc của người Bệnh viện Bưu điện. Trong đó nền tảng chính là sự kết nối gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, người lao động tại mỗi đơn vị. Đây chính là sợi dây gắn kết, động viên mỗi cá nhân và cả tập thể nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Bệnh viện Bưu điện trong sạch vững mạnh và Bệnh viện ngày càng phát triển.