Tổng đài CSKH: 18006090 Đường dây nóng: 091 4642628 Cấp cứu: 024 36402308
Hỗ trợ phôi thoát màng
Lượt xem: 1159
Anh-tin-bai

- Hỗ trợ phôi thoát màng là một kỹ thuật vi thao tác trong hỗ trợ sinh sản trong đó màng trong suốt được làm mỏng hoặc làm thủng một lỗ nhằm trợ giúp cho phôi thoát màn ra ngoài dễ dàng hơn với mục đích làm tăng tỉ lệ làm tổ của phôi.
- Kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng hiện đang được áp dụng tại hầu hết các Trung tâm Hỗ trợ sinh sản lớn, có uy tín trên toàn thế giới. Kỹ thuật này là một trong những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã được thực hiện thường quy tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản  Bệnh viện Bưu điện.